Küresel Siyasete Giriş

Yazarlar

Ali Rıza GÜNGEN

Eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 2010 yılında Londra’da City University, Uluslararası Siyaset Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Asistan olduğu ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2012 yılında doktora derecesi aldı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Devletin Yeniden Yapılandırılmasının Veçheleri Olarak Borç Yönetimi ve Finansallaşma: 1980 Sonrası Türkiye Örneği adlı doktora tez çalışması Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından Genç Sosyal Bilimci Ödülü’ne layık görülmüş, aynı çalışma ile Behice Boran Özel Ödülü’nü almıştır. Ortak yazarlarından olduğu Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Finansal sektörün denetimi, finansal tabana yayılma, borç yönetimi ve Türkiye’de devletin yeniden yapılandırılması konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Aslı ÇALKIVİK

Lisans ve Yüksek Lisans’ını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Minnesota Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dalında doktora derecesini aldı. Küresel güvenlik siyaseti, bio-politika, Uluslararası İlişkiler disiplininde eleştirel kuram üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası kitap ve dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayhan KAYA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Aynı Üniversite’de Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü olan Kaya, 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. Kaya’nın, diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, zorunlu göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında da kitap, makale ve tercümeleri vardır. Kaya, aynı zamanda, Europeanization and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration (Palgrave, Londra, 2013); Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization (Palgrave, Londra, 2009); Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas (transcript verlag, Bielefeld, 2001); Berlin’deki Küçük İstanbul (Büke Yayınları, İstanbul, 2000), Ferhat Kentel ile birlikte ve Euro-Türkler: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Köprü mü Engel mi? (Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005; İngilizce baskısı CEPS Brüksel, 2005) ve Ferhat Kentel ile Belçika-Türkleri (King Baudouin Vakfı, 2008) adlı dört kitap kaleme almıştır. Kaya’nın, Bahar Şahin ile derlediği Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri (Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007), Turgut Tarhanlı ile birlikte derlediği Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları (TESEV Yayınları, İstanbul, 2005) gibi çok sayıda derleme ve tercüme kitabı da mevcuttur. Kaya, 2003 yılı Sosyal Bilimler Derneği Araştırma ödülü ile 2005 yılı Türkiye Bilimler Akademisi ödülüne layık görülmüştür. Kaya, 2012 yılında Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiştir.

Bahar RUMELİLİ

2002 yılında University’e of Minnesota’dan doktora derecesini alan Doç. Dr. Bahar Rumelili halen Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Uluslararası ilişkiler teorileri ve Avrupa Birliği alanlarında uzmanlaşan Rumelili’nin inşacı kuram, kimlik, ve çatışma çözümü konularında makaleleri European Journal of International Relations, Review of International Studies, Journal of Common Market Studies ve Cooperation and Conflict gibi dergilerde yayınlanmıştır.

Bilgesu SÜMER

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2010-2013 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında Massachusetts Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora eğitimine başladı. Uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı siyaset alt dallarında çalışmalarına devam ediyor.

Cemil BOYRAZ

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Cemil Boyraz, 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programında Türkiye’de 1980 sonrası özelleştirme süreci üzerine yazdığı tez ile doktora derecesini kazanmıştır. 2007-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Boyraz, aynı bölümde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Türkiye Siyaseti ve Dış Politikası, (Uluslararası) Ekonomi-Politik, Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Siyaset Sosyolojisi alanlarında çalışmalarını sürdüren Boyraz’ın 2009 yılında yayınlanan Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım ve Çözüm Önerileri isimli bir derleme kitabı ile Turkish Studies ve Philosophy and Social Criticism dergisinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Çiğdem AYDIN KOYUNCU

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans’ını tamamlayan yazar, 2008 yılında ise aynı Enstitü’den Doktora derecesini almıştır. 2012 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Balkanlar, insan hakları, azınlık sorunları, uluslararası örgütler ve uluslararası ilişkilerde feminist yaklaşımlar yazarın çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Deniz KIZILSÜMER ÖZER

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitede Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Birleşik Krallık Hull Üniversitesi’nde “International Business Law” alanında LL.M. yaptı. 2011 yılında Milletlerararası Hukuk alanında doçentlik unvanı kazandı. 1993 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ve Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi’nde uluslararası hukuk alanında makaleleri yayınlandı. 2009 yılında Çok Taraflı Çevre Sözleşmeleri isimli kitabı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu tarafından yayınlandı.

Deniz SERT

Lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini London School of Economics Avrupa Birliği Çalışmaları dalında yaptıktan sonra Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini 2008 yılında City University of New York’tan almıştır. Doktoradan sonra Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında çeşitli araştırma projelerinde çalışmış, Boğaziçi, Okan ve Koç üniversitelerinde uluslararası ilişkiler üzerine farklı dersler vermiştir. Dr. Sert’in araştırmaları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulusötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularına yoğunlaşmıştır. Kendisi Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçentlik görevine devam etmektedir.

Erdem DENK

1975 doğumlu Erdem, lisans (1997) ve yüksek lisans (1999) eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Cardiff Üniversitesi (Galler, Britanya) Hukuk Fakültesi’nde Ekim 2000’de başladığı uluslararası hukuk doktorasını Ocak 2005’te tamamladı. “Milletlerarası Kamu Hukuku” (Uluslararası Hukuk) doçenti unvanını Ocak 2013’te aldı. AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Erdem, uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, uluslararası örgütler, uluslararası ceza mahkemesi ve evrensel yargı, insan hakları teorisi, nükleer silahsızlanma ve medya-dış politika ilişkisi üzerine çalışıyor.

Evren BALTA

Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Yüksek Lisansı ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Columbia Üniversitesi School of International and Public Affairs’de (New York, ABD) Uluslararası İlişkiler alanında ikinci bir yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2007 yılında CUNY - Graduate Center’da (New York, ABD) “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı doktora tezi ile Siyaset Bilimi alanında aldı. İsmet Akça ile birlikte derlediği Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012) isimli kitapları ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Evren Çelik WILTSE

Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri ile mezun olmuştur. Yine aynı bölümde iki yıl süreyle araştırma görevliliği yapmıştır. Prof. Yılmaz Esmer ve Prof. Ayşe Buğra’nın danışmanlıklarında hazırladığı yüksek lisans tezi, 1980 sonrası Türkiye’de devlet ve işadamlarını inceleyen niceliksel bir çalışmadır. Doktora derecesini University of Massachusetts-Amherst’den 2010 yılında almıştır. Prof. Howard Wiarda’nın danışmanlığında tamamladığı tezi, kalkınma ve demokratikleşme alanlarında Türkiye ile Meksika’yı karşılaştıran niteliksel bir çalışmadır. 2014 yılında Democratic Consolidation in Mexico and Turkey başlığıyla European Consortium for Political Research Press (ECPR) tarafından kitap olarak yayınlanacaktır. Orta derecede İspanyolca bilmekte, ekonomi politikaları alanında Meksika’nın yanı sıra Brezilya üzerine de yayınları bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi-Amherst’de araştırma görevliliği yapmıştır. Yardımcı Doçent olarak Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmıştır. Halen South Dakota Eyalet Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etmektedir. Genel olarak Uluslararası İlişkilere Giriş, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Latin Amerika Siyaseti, Uluslararası Ekonomi Politik, ve Karşılaştırmalı Kalkınma ve Demokratikleşme dersleri vermektedir. South European Society and Politics, Perceptions, Birikim, İktisat ve Toplum gibi dergilerde yayınlanan makalelerinin dışında, küreselleşme ve 2008 krizi üzerine yerli ve yabancı derleme kitaplarda yazdığı bölümler de bulunmaktadır.

Funda HÜLAGÜ

Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Funda Hülagü, lisans ve doktora çalışmalarını ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Ottawa Üniversitesi/ Kanada’da gerçekleştirmiştir. “Polis Üzerinde Sınıf Erkini Yeniden Sağlamlaştırmak: Türkiye’deki Neoliberal Polis Reformu Sürecinde Uluslararasının Rolü” adlı doktora tezinin yanı sıra özel güvenlik; özel askeri şirketler ve güvenlik sektörü reformu başlıklarında da çalışmaları bulunan Hülagü’nün ilgi alanları arasında devletin uluslararasılaşması, devletin zor aygıtları ve küresel yönetişim tartışmaları bulunmaktadır.

Gencer ÖZCAN

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, doktora eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (1983-1999), Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (1999-2009) çalıştı. 2009’dan itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışıyor. Diplomatik tarih, Türkiye dış politikası, Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye’de ulusal güvenlik ve dış politika karar alma süreçleri gibi konularla ilgileniyor. Siyasal Tarih, Türk Dış Politikası, Modern Ortadoğu Tarihi dersleri veriyor. Son yayınları: “Türkiye’de Milli Güvenlik Kavramının Gelişimi”, Evren Balta Paker ve İsmet Akça, (derl.) Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010 içinde, s.307-349; Soli Özel ile birlikte “Do New Democracies Support Democracy? Turkey’s Dilemmas”, Journal of Democracy, 22:4 (Ekim 2011), s.124-138. “2000’lerde Türk Dış Politikası Oluşum Süreci”, Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür Baklacıoğlu ve Özlem Terzi (derl.), Türk Dış Politikasının Analizi, (Der, İstanbul, 2012) içinde.

İbrahim MAZLUM

Marmara Üniversitesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını 2003 yılında aynı üniversitede tamamlamıştır. 1996 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve İsrail Hükümeti burslusu olarak Tel Aviv Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde, 2000-2001 yıllarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bütünleştirilmiş Yurtiçi-Yurtdışı Doktora Programı burslusu olarak Arizona Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde ve 2002-2003 yıllarında Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) araştırmalarda bulunmuştur. Uluslararası İlişkiler Kuramları; Eleştirel Güvenlik Çalışmaları; Çevre, İklim Değişikliği ve Güvenlik İlişkisi ile Ortadoğu Bölgesi’nde Sınıraşan Sular Sorunu üzerine çalışmaktadır. Bu konularda, ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İnan RÜMA

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisans (2000) ve Doktora çalışmalarını (2008) Uluslararası İlişkiler alanında ODTÜ’de tamamlamıştır. Ayrıca, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Siyaset Sosyolojisi alanında yüksek lisans çalışmaları yapmıştır (2005). Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Bosna-Hersek ve Kosova misyonlarının seçim departmanlarında kısa veya uzun dönemli olarak görev almıştır. Balkanlar ve Türk Dış Politikası üzerine yayınları bulunmaktadır. Balkanlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası ve Uluslararası Siyasi İktisat üzerine çalışmaktadır.

Mehmet Ali TUĞTAN (Yrd. Doç Dr.)

2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Yönetim Kurulu üyesidir. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programını Türk-ABD Güvenlik İlişkileri 1945-2003: Kurumsal Etkinin Oyun Teorisi Yoluyla Analizi başlıklı teziyle tamamlamıştır. Aynı kurumda 2000 yılında savunduğu yüksek lisans tezinin başlığı ise Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Güvenlik Mimarisi’nin Oluşumu’dur. Güvenlik, güncel dünya siyaseti ve Türk dış politikası konularında yayınlanmış yabancı ve yerli akademik dergilerde makaleleri, kitap bölümleri ve konferans tebliğlerinin yanı sıra, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programında Dünya Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programında Uluslararası İlişkiler Kuramı derslerini yürütmektedir.

Muhammed A. AĞCAN

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Sussex Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Düşünce programında yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. TÜBA’nın bütünleşik doktora burs programı çerçevesinde Aberdeen Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Sussex Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Çalışma alanı siyaset teorisi ve uluslararası ilişkiler teorisidir.

Nil ŞATANA (Dr.)

2006 senesinden bu yanda Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı docent olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamış olan Nil Şatana yüksek lisans ve doktora derecelerini ABD’deki State University of New York (SUNY), Buffalo’da yapmıştır. Nil Şatana’nın çalışma alanları ordu-sivil ilişkileri, etnik siyaset ve demokratikleşme, iç çatışma ve sivil savaşlar ile bunlara dış müdahaleler ve etnik/dini köktenci terörizm olarak sayılabilir. Nil Şatana halihazırda University of Maryland ile ortaklaşa yürüttüğü, ABD İç Güvenlik Bakanlığı destekli dini köktenci terör örgütleri üzerine bir proje araştırması yapmakta ve etnik/dini grupların radikalleşme süreçlerini incelemektedir. Dr. Şatana’nın yayınladığı pek çok kitap bölümü ve Comparative Political Studies, Terrorism and Political Violence, Armed Forces and Society, Turkish Studies ve Uluslararası İlişkiler gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca Dr. Şatana Türkiye’de ordu-sivil ilişkilerinin normalleşmesi ile demokratikleşme süreci üzerine bir kitap projesi üzerine de çalışmaktadır.

Özge ONURSAL BEŞGÜL

1999’da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (2001) ve London School of Economics Avrupa Siyaseti ve Yönetişimi Yüksek Lisans Programını (2005) bitirmiştir. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Programını tamamlayarak doktora derecesini almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Avrupa kimliği ve vatandaşlığı tartışmaları ve AB Eğitim Politikası ilgi alanlarından bazılarıdır.

Özlem KAYGUSUZ

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. ABD, Georgetown Üniversitesi (2003-2004) ve Stanford Üniversitesi’nde (2012) doktora sonrası araştırma projeleri yürüttü. Küreselleşme ve Uluslararası Düzen, Güvenlik Çalışmaları, Üçüncü Dünya’da Güvenlik, Eleştirel Güvenlik Çalışmaları ve Türkiye-AB İlişkileri konularında Türkçe ve İngilizce makale, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.

Özlem TÜR (Doç. Dr.)

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmakta ve ODTÜ’deki Ortadoğu Çalışmaları programının başkanlığını yürütmektedir. Dr. Tür’ün temel çalışma alanları Ortadoğu’nun siyasi ekonomisi, Arap-İsrail meselesi ve Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri (özellikle Suriye, İsrail ve Lübnan) ile ilişkileri ve feminist uluslararası ilişkiler teorisidir. Son yayınları arasında Raymond Hinnebusch ile beraber derlenen Turkey-Syria Relations - Between Enmity and Amity (Ashgate, Londra, 2013), “Turkey and Israel in the 2000s” (Israel Studies, 2012) ve “Political Economy of Turkey’s Relations with the Middle East” (Turkish Studies, 2011) sayılabilir.

Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE

2011’den bu yana Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1998), yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları-Uluslararası İlişkiler (2001) ve Jean Monnet bursiyeri olarak London School of Economics-European Studies programlarından (2002) aldı. Türkiye Bilimler Akademisi doktora bursiyeri olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği-Uluslararası İlişkiler programından doktora derecesine hak kazandı (2008). London School ve Economics’te misafir doktora öğrencisi (2005-2006) ve University of California-San Diego’da misafir araştırmacı (2005) olarak bulundu. 2009-2011 arasında TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Açıkmeşe, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin Genel Sekreterliği (2008’den beri) ile Uluslararası İlişkiler dergisi yardımcı editörlüğü (2009-2013) ve European Review of International Studies dergisinin alan editörlüğü (2013’ten beri) görevlerini yürütmektedir. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergiler ile kitaplarda makaleleri yayınlanan Açıkmeşe’nin akademik ilgi alanları arasında Güvenlik Çalışmaları, Avrupa güvenliği, Avrupa bütünleşmesi, ve Avrupa Birliği ile AB-Türkiye ilişkileri bulunmaktadır.

Zeynep KADİRBEYOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Cambridge Üniversitesi’nde MPhil derecesi aldı. 2008 yılında McGill Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaya başladı. Yerel yönetimler, çevre STK’ları, suyun yerinden yönetimi, vatandaşlık ve demokratikleşme konularında çalışmaktadır.